Korte beschrijving van het onderzoeksproject
Wij onderzoeken de rol van makelaardij (brokerage) – een sociaal bemiddelingsmechanisme tussen verschillende groepen of niveaus in de samenleving – in participatief stedelijk bestuur, en de gevolgen daarvan voor de relatie tussen staat en burger, politieke vertegenwoordiging, en besluitvorming. De centrale vragen zijn: wat is de rol van brokerage in participatief stedelijk bestuur in zowel haar formele als informele dimensies? En wat is de impact hiervan op de relatie tussen staat en burger, politieke vertegenwoordiging, en besluitvorming met betrekking tot de verdeling van de middelen?

Dit project vergelijkt brokerage in vier verschillende steden, twee in het ‘Globale Noorden’, en twee in het ‘Zuiden’. Deze steden zijn Rotterdam (Nederland), Manchester (Verenigd Koninkrijk), Medellín (Colombia), en Recife (Brazilië). Het doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuw theoretisch kader omtrent de rol en impact van makelaardij in participatief stedelijk bestuur.