Onderzoeksteam

Martijn Koster, coördinator en hoofdonderzoeker
Martijn Koster (1978) is universitair hoofddocent Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft etnografisch onderzoek verricht in Brazilië en Nederland. Martijn heeft zijn diploma Ontwikkelingssociologie behaald aan de Wageningen Universiteit (2009). Hij combineert stedelijke antropologie met politieke antropologie. Martijn’s onderzoeksinteresses zijn onder meer: ​​participatief stedelijk bestuur, ‘brokerage’, burgerschap, informele politiek en stedelijke planning en ontwikkeling. Momenteel coördineert hij dit ERC gefinancierde project en verricht hij veldwerk in Recife, Brazilië.

Flávio Eiró, Post-doctoraal onderzoeker
Flávio Eiró is post-doctoraal onderzoeker bij Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft een Bachelor in sociologie (2009) en een Master in Sustainable Development (2012) behaald aan de Universiteit van Brasília. Hij heeft ook een Master (2012) en een PhD (2017) in sociologie behaald aan de École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS-Paris). Zijn onderzoeksinteresses zijn onder meer: ​​cliëntelisme, informele politiek, burgerschap, sociale bijstand en armoede.

Janne Heederik, promovendus (Project: Manchester, Verenigd Koninkrijk)
Janne Heederik (1993) is promovendus Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft etnografisch onderzoek verricht onder immigranten zonder papieren in Iowa City (Verenigde Staten). Ze studeerde cum laude af aan de University College Utrecht (2014), met als hoofdvak Antropologie en Geschiedenis. Daarna voltooide ze succesvol de Research Master Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht (2016). Haar onderzoeksinteresses omvatten: stedelijk bestuur, immigratie, burgerschap, sociale mobilisatie, ‘brokerage’ en informele politiek

Adam James Moore, promovendus (Project: Medellín, Colombia)
Adam James Moore (1990) is promovendus Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft onderzoek verricht naar intern ontheemden in een informele wijk in Medellín, Colombia. Adam behaalde een masterdiploma International Development Studies aan de Universiteit van Amsterdam (2016) en studeerde ‘cum laude’ af. Hij heeft ook een Bachelor of Arts-graad in sociale antropologie van de London School of Economics (2012). Zijn onderzoeksinteresses zijn onder meer: ​​stedelijke ontwikkeling, stedelijk bestuur, informele politiek en politiek agentschap.

Lieke van der Veer, promovendus (Project: Rotterdam, Nederland)
Lieke van der Veer (1989) is promovendus Antropologie en Ontwikkeling Studie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze behaalde twee masters aan de Universiteit van Amsterdam, eerst cum laude in Conflict Resolution and Governance (2014) en daarna in Filosofie (2016). Lieke studeerde ook cum laude af voor haar bachelor Filosofie (2013). Als onderzoeksassistent aan de Universiteit van Amsterdam was zij betrokken bij onderzoeksprojecten naar de materialiteit van grenzen en niet-deporteerbare asielzoekers. Haar onderzoeksinteresses omvatten: burgerschap, democratisering, zorg en controle, mobilisaties van bewoners, migratiepolitiek, ‘border’ en ‘boundaries’ en materiële semiotiek.

Sven da Silva, promovendus (Project: Recife, Brazilië)
Sven da Silva (1990) is promovendus Antropologie en Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde cum laude af in International Development Studies aan de Wageningen Universiteit (2015). Hij is gespecialiseerd in Sociologie en Antropologie van Ontwikkeling en Verandering. Hij heeft etnografisch onderzoek verricht in Recife (Brazilië) tijdens het WK voetbal; een studie waarvoor hij de NALACS scriptieprijs 2014-2015 ontving. Hij is geïnteresseerd in het theoretiseren van politiek in ‘sloppenwijken’ en de rol van ‘sloppenwijken’ in een bredere politieke context.