Manchester

Manchester is een grote stad in het noordwesten van het Verenigd Koninkrijk met een sterke industriële geschiedenis. Manchester’s economie veranderde van een industrieel naar een postindustrieel karakter, met nu de dienstensector als belangrijkste werkgever in een van ’s werelds eerste geïndustrialiseerde steden. Het centrum van de stad werd gedeeltelijk vernietigd in een bombardement in 1996, maar dit resulteerde in grote investeringen en regeneratie, wat er toe heeft geleid dat Manchester nu wordt gezien als een ‘herboren’ moderne stad. De lokale overheid is the Manchester City Council.