Rotterdam

Rotterdam is een Nederlandse havenstad in de Randstad. De stad wordt gezien als ‘beleidslaboratorium’. Wanneer beleidsmakers het hebben over verandering van onderaf, worden dikwijls voorbeelden uit Rotterdam aangehaald. En ook kranten maken melding van democratische transformaties die innovatieve vormen van innovatie in die stad teweeg zouden brengen. Wat betreft de ontvangst van vluchtelingen in de stad – de focus van dit onderzoeksproject – geeft de gemeente ruimte aan participerende initiatieven. Andere actoren die betrokken zijn in praktijken van ontvangst zijn ngo’s, protestbewegingen, het lokale asielzoekerscentrum, religieuze organisaties, bedrijven en migranten zelforganisaties.